Het is officieel: de Brabantse Wouden erkend als nieuwste nationaal park van Vlaanderen

25 November 2023

Het is officieel: de Brabantse Wouden erkend als nieuwste nationaal park van Vlaanderen

“Groen Overijse heeft de voorbij jaren hard meegewerkt aan de erkenning van de Brabantse Wouden als nationaal park.” – Peter Lombaert

Proficiat Overijsenaar! Je bent nu een bewoner van een heus nationaal park. De Brabantse Wouden werden erkend als nationaal park door de Vlaamse regering. "Groen Overijse heeft daar de voorbije jaren hard aan meegewerkt", aldus Groen Overijse schepen voor natuur & milieu, Peter Lombaert. De volgende stap is uitvoering van de plannen, met mooie natuurverbindingen tussen het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud, met aandacht voor een toekomstgericht landbouwbeleid, rustplekken voor de natuur in de kern van de bossen en met gezellige en belevingsvolle toegangspoorten. Surf naar Brabantse Wouden en kom alles te weten over het nieuwe nationale natuurpark!

Een van die natuurlijke verbindingselementen is de prachtige vallei van de Nellebeek. We kunnen je een wandeling langs de Nellebeek zeker aanraden, van de Dreef tot aan het Zoniënwoud. Onderweg kom je met wat geluk bevers tegen, maar vooral een Nellebeek in topvorm. Samen met de Vlaamse landmaatschappij heeft de gemeente Overijse heel wat verbeterd: de oevers kregen een ‘biodiversiteit’ injectie (langs de oevers heel wat bomen en struiken aangeplant), net voor je Eizer bereikt werd de Nellebeek onthard, de betonnen koker werd verwijderd en de beek kan nu opnieuw meanderen. Stroomopwaarts van Eizer, ter hoogte van Ketelheide, werd een wateropvang aangelegd. Wateropvang en meanders … ideale recepten om wateroverlast te voorkomen en zuiverder water door onze natuur te laten stromen.