De mensen van

Groen Overijse

Adam Tyson

actief lid en vrijwilliger

Myriam Vanderlinden

Schepen voor zorg, welzijn en sociaal beleid. Voorzitter Bijzonder comité voor de sociale dienst.

Dyanne Hiddink

actief lid en vrijwilliger

Jenny Krabbe

actief lid en vrijwilliger

Fabienne Monbaliu

Gemeenteraadslid

Bruno Eugène

Voorzitter Groen Overijse. Lid Bijzonder comité voor de sociale dienst.

Peter Lombaert

Schepen van mobiliteit, natuur & milieu, klimaat, duurzaamheid, recyclage, landbouw, dierenwelzijn, duurzame recreatie & ontwikkelings- samenwerking

Ingrid Degand

Gemeenteraadslid. Lid Politieraad.