Het Welzijnshuis vordert

29 Mei 2023

Het Welzijnshuis vordert

"De drie belangrijke pijlers van het Welzijnshuis zijn toegankelijkheid, samenwerking en ‘outreachend’ werken." - schepen Myriam Vanderlinden

De visietekst voor het Welzijnshuis is, in navolging van een goed gesmaakt participatietraject, goedgekeurd! De drie belangrijke pijlers zijn toegankelijkheid, samenwerking en ‘outreachend’ werken.

Het Welzijnshuis zal een laagdrempelig en aantrekkelijk onthaal hebben, 1 onthaal voor alle diensten die er gehuisvest zijn. Naast bijvoorbeeld OCMW en CAW gaan ook het ‘Huis van het Kind’ en het consultatiebureau Kind & Gezin er hun stek hebben. Doordat op het gelijkvloers van de Vuurmolen behalve welzijns- en zorgdiensten nog andere gemeentelijke diensten gehuisvest zijn, hoeven inwoners die bijv. beroep willen doen op de sociale dienst zich niet meer gestigmatiseerd te voelen.

Om te voorkomen dat mensen van kastje naar de muur gestuurd worden, hanteren we het principe van ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ in het Welzijnshuis. De Overijsenaar krijgt 1 gezamenlijke intake en hoeft maar één keer zijn verhaal te doen. De integratie op één locatie bevordert bovendien een intensieve samenwerking tussen de partners. Doordat ze elkaar kennen en op de hoogte zijn van elkaars werking, kan de burger beter doorverwezen worden naar de juiste dienst en wordt hij sneller geholpen.

In het Welzijnshuis wordt ‘outreachend’ gewerkt. Dit betekent dat sociale professionals buiten de muren van hun organisatie contact leggen met doelgroepen om hen te leiden naar de hulp-, zorg- en dienstverlening. Deze aanpak werkt drempelverlagend en gaat onderbescherming tegen.

Naast de samenwerking met de welzijns- en zorgpartners zetten we in op samenwerking met de vrijwilligers. Zij zijn een onmisbare schakel in de projecten en activiteiten die worden georganiseerd vanuit het Welzijnshuis.

Ook de buurtwerker heeft een zitje en belangrijke rol in het Welzijnshuis. Via zijn informele netwerken geeft hij inzicht in lokale noden en problematieken die vaak verborgen blijven. Tegelijk brengt hij ook de zorg dichter bij de mensen.

Naast de visietekst hebben we ook het organisatiemodel voor het Welzijnshuis goedgekeurd. Momenteel voeren we individuele gesprekken met de interne en externe partners over hun noden, hun verwachtingen en engagementen. Zodra dit alles duidelijk in kaart gebracht is, kan de architect aan de slag en realiseren we de noodzakelijke verbouwingen in de Vuurmolen.

Onze doelstelling is om in 2023 het ‘Welzijnshuis’ te kunnen inhuldigen!

Wil je meer lezen over dit project? Klik dan hier!