Week van de mobiliteit - Het kan anders in Overijse

24 September 2018

De fietspaden moeten dringend aangepakt worden in Overijse en Groen wil hier snel werk van maken. Een aangenaam en veilig netwerk dat de gehuchten verbindt en weg van de steenweg. Een concreet plan willen we uitwerken in overleg met de fietsersbond en de buurtbewoners.