Team 3090 - samen voor een groen, ondernemend en sociaal Overijse

16 Juni 2024

Team 3090 - samen voor een groen, ondernemend en sociaal Overijse

“Een team dat werkt aan veilige woonstraten waar het ook aangenaam fietsen en wandelen is, en er alles aan doet om Overijse zo snel als mogelijk sociaal en klimaatneutraal te maken … daar engageer ik me graag voor!” - Peter Lombaert

3 partners, samen voor Overijse

Groen en Open VLD hebben samen de voorbije jaren in Overijse bergen werk verzet en veel lokale projecten gerealiseerd. Maar het werk is nog niet af. We kijken enthousiast naar morgen. Nu gaan we samen een nieuwe fase in, mét nieuwe partners én een nieuwe naam. Samen met de groep Verenigd Overijse trekken we in oktober 2024 als Team 3090 naar de kiezer.

Benieuwd naar onze plannen?

Onze toekomstvisie bevat plannen waar iedere Overijsenaar beter zal worden, jong of ouder, werkend of senior, actieve vrijwilliger of zorgbehoevende. We willen het beleid drastisch vernieuwen. Geen vriendjespolitiek en zelfzucht, maar een beleid dat luistert naar en afgestemd is op wat de Overijsenaar wil en nodig heeft.

Dit zijn de prioriteiten van Team 3090:

 1. Klantvriendelijke en toegankelijke gemeentediensten voor burgers en ondernemingen
 2. Vlotte, veilige en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers
 3. Duurzaam ruimtelijk- en klimaatbeleid met klimaatdoelstellingen op maat van Overijse
 4. Actieplan voor energiebewust bouwen en wonen, voor ieders behoeften en ieders inkomen
 5. Een veilige gemeente met polyvalente wijkteams van politie en technische diensten in nauwe samenwerking met buurtcomités en BIN's (buurtinformatienetwerken)
 6. In elke dorpskern ‘ondernemen en handel ' stimuleren en de kmo-zone Maleizen promoten
 7. Een sociaal en zorgbeleid dat inzet op thuiszorg, toegankelijke zorgdiensten en mantelzorg
 8. Buurtgerichte zorgteams met een buurtzorg-actieplan voor jonge gezinnen, senioren en zorgbehoevenden
 9. Socio-cultureel vrijwilligerswerk ondersteunen via gemeentelijke antennes in gehuchten
 10. Transparant en participatief beleid via burgerinitiatieven en advies- en dorpsraden
 11. Opvang, speel en vrijetijd-actieplan voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen met bijzondere aandacht voor de rol van de actieve opa’s en oma’s
 12. Bruisend verenigingsleven met sport, cultuur en sociaal vrijwilligerswerk stimuleren dat open staat voor alle inwoners
 13. Inclusieve & gastvrije gemeente waar iedereen zich welkom en goed in zijn vel voelt
 14. We garanderen onderwijs in Overijse.
Waarom Team 3090 jouw beste keuze is

We geven je alvast 5 ijzersterke argumenten om voor Team 3090 te kiezen: 

1. “Op ons kan je rekenen voor verandering.” Wij zijn een veelzijdige ploeg van geëngageerde jonge en ervaren mensen die eensgezind het algemeen belang op korte en lange termijn centraal stellen.

2. “Concrete, duurzame oplossingen”. Wij bieden concrete ‘no nonsens’ oplossingen voor jouw omgeving, jouw wijk, jouw vereniging, jouw straat. Op het gebied van mobiliteit, veiligheid, zorg, duurzaamheid, ruimtelijke ordening …

3. “Vernieuwend & transparant.” Wij zijn jouw garantie op een rechtvaardig, transparant en progressief beleid. Gedaan met vriendjespolitiek, nepotisme en conservatisme.

4. “Samen met u.” Team 3090 engageert zich om elke geïnteresseerde Overijsenaar écht te betrekken bij het beleid.

5. “Uw stem telt”. Team 3090 is een sterke ploeg die het beleid kan bepalen. Wij garanderen u dat men rekening zal moeten houden met uw stem voor ons.

Iedereen welkom

“Blauw en Groen hebben de afgelopen 6 jaar bewezen dat samenwerken over de partijgrenzen heen werkt. Elke Overijsenaar die zich betrokken voelt bij zijn gemeente, is welkom bij ons. ”, aldus Peter Lombaert, schepen Groen Overijse.

Vandaar de oproep, kom onze ploeg – Team 3090 – versterken. Team 3090 roept alle Overijsenaren op om ideeën en suggesties over hun omgeving te delen. Tijd voor een babbel? Zin om mee te werken? We verwelkomen je met open armen! Stuur een mailtje naar [email protected] of [email protected].