Sprokkels: meerderheid wil zich niet uitspreken tegen Uplace

05 April 2015

Groen Overijse stelde op de gemeenteraad van 24 maart 2015 een motie voor tegen Uplace. Het is ondertussen duidelijk dat alleen de N-VA de realisatie van het megalomane shoppingcomplex nog steunt. Zelfs meerderheidspartijen CD&V en Open VLD zijn niet meer enthousiast over het project. Er ontstaat steeds meer een consensus dat het project zal zorgen voor meer files op de Brusselse Ring, meer luchtvervuiling,... Ook ondernemers en handelszaken in de stadscentra zullen onder druk komen te staan, terwijl er net nood is aan een beleid dat onze binnensteden sterker maakt. Uplace is helemaal in strijd met het winkelbeleid van de Vlaamse regering! De gemeenteraad moet zich expliciet uitspreken tegen de komst van Uplace, vindt Groen, en bezwaar indienen tegen het project. Deze motie werd niet goedgekeurd door de meerderheid van N-VA-CD&V-Open VLD, met het argument dat Overijse geen hinder zal voelen van Uplace. Groen is het hier niet mee eens: files en vervuiling hebben een impact die regionaal is, dus ook op Overijse. De reden voor de tegenstem van de meerderheid is waarschijnlijk het feit dat de Vlaamse Regering bestaat uit dezelfde partijen, die ze dus niet willen tegenwerken. Andere gemeentebesturen hebben meer durf: in Leuven steunen CD&V en Open VLD het verzet tegen Uplace, in Mechelen zijn alle partijen tegen het project! De belangen zijn groot: Overijse moet de tegenstanders steunen.