Realisaties & plannen van schepen Peter Lombaert

25 Februari 2023

Realisaties & plannen van schepen Peter Lombaert

“Onze droom? Van Overijse zo snel mogelijk een dynamische, klimaatneutrale gemeente maken waar iedereen zich thuis voelt”. Peter Lombaert

Peter Lombaert heeft als schepen van Groen Overijse vele bevoegdheden. Hij overloopt wat we al gerealiseerd hebben, waaraan volop gewerkt wordt en waar we nog een serieuze tand moeten bijsteken.

Mobiliteit

• Het fietsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad. Er komt een veilig fietsroutenetwerk dat alle gehuchten met elkaar zal verbinden. De Witherendreef werd de eerste fietsstraat, volgend jaar komen er heel wat fietsstraten bij.
• In Overijse-centrum is het nieuwe fietspad bijna af, dat fietspad maakt dat je veilig van de dreef, door de Leegheid , via de Vuurmolen naar het fietspad naar Hoeilaart kan fietsen.
• Onlangs werd er gestart met de aanleg van een fietspad in de Vuurgatstraat, zodat de vele scholieren daar veilig Jezus-Eik kunnen bereiken.
• Het traject van de fietssnelweg F204 (Maleizen-Brussel) is vastgelegd, volgend jaar starten de werken. In Jezus-Eik komt er een fiets- en voetgangersbrug over de E411.
• Voor Tombeek en Terlanen werd er samen met de bewoners een mobiliteitsplan uitgewerkt. Beide gehuchten worden zone 30, er komen o.a. wegversmallingen op alle toegangswegen, een schoolstraat in Tombeek, een fietspad in de Abstraat.
• Na overleg met de scholen worden heel wat schoolomgevingen veiliger gemaakt.
• De plannen voor een netwerk van trage wegen zijn bijna klaar. Volgend jaar worden de eerste lokale wandellussen aangelegd.
• We overleggen met het Agentschap Wegen en Verkeer om langs de N253 een fietspad aan te leggen van aan de Nijvelsebaan tot het station van Terhulpen.
• De eerste fietsstallingen zijn geïnstalleerd

Natuur & Milieu

• De IJse is goed op weg om één van de eerste Vlaamse rivieren te worden met een goede waterkwaliteit. We hebben al heel wat rioleringswerken laten uitvoeren. Maar we zijn er nog niet. Er komt nog altijd rioolwater in de IJse, en dat moet 100% vermeden worden. We hebben de IJse in het centrum en langs de dreef opnieuw boven de grond gehaald, in de vele vijvers langs de dreef zal de IJse binnenkort kunnen meanderen.
• Overijse is 1 van de stuwende krachten achter het project Brabantse Wouden. We willen samen met de buurgemeenten het Zoniënwoud verbinden met het Meerdaalwoud.
• De Nellebeekvallei werd heraangelegd: meer natuur, minder overstromingsgevaar.
• De parken van het kasteeltje en het Groot Huys worden heraangelegd.
• Overijse heeft enkele bossen aangekocht en 20.000 bomen laten planten.
• We hebben een goed bomenreglement. Maar dat moet aangescherpt worden en gerespecteerd worden. Er worden nog veel te veel bomen gekapt.

Klimaat

• Met alle gemeenten uit de Druivenstreek hebben we de klimaatalliantie opgestart. Bedoeling is massaal huizen te isoleren en zonnepanelen te installeren.
• Extra veel aandacht gaat naar die mensen die het nu al niet breed hebben, hun energiefactuur willen we zo snel mogelijk naar beneden krijgen door kleine én grote ingrepen.
• Bijna al onze openbare verlichting is intussen verled.
• Onze gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd.
• In ons hemelwaterplan is ontharding het cruciale woord. Onze plannen voor de Marnixwijk vielen in de prijzen. Het wordt een pilootproject: straten halveren en ontharden, in plaats van een asfaltvlakte komen er woonerven, met grachten en bomenrijen en infiltratieplekken. Dit zal zowel overstromingen als droogte voorkomen.
• Overijse is een partner van de lokale energiecoöperatie Druifkracht geworden.
• We werken aan een dossier om in het centrum een warmtenet aan te leggen.

Landbouw

• Onze boeren hebben het niet gemakkelijk. We stimuleren de korte-keten-verkoop zodat onze boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. En we willen absoluut dat landbouwgrond ook landbouwgrond blijft!

Dierenwelzijn

Vuurwerk is voortaan verboden in Overijse, enkel geluidsarm vuurwerk mag uitzonderlijk wel, na toelating door de burgemeester. We moeten wel nog werk maken van een betere handhaving.
• Graag zouden we het statuut diervriendelijke gemeente bekomen. Daarvoor moeten we nog enkele pijnpunten oplossen.

Ontwikkelingssamenwerking

• De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking verzet bergen prachtig werk. Zij maken het verschil voor heel wat dorpsgemeenschappen in het Zuiden.
• We hebben meer dan 20 000 bomen geplant (een heus voedselbos) in Tanzania, kijk zeker eens op weforest.org.