Plan Samenleven Druivenstreek

24 Februari 2024

Plan Samenleven Druivenstreek

“Overijse heeft ingetekend voor het Vlaamse Plan Samenleven om werk te maken van een gastvrije gemeente, één van onze lokale prioriteiten.” – Myriam Vanderlinden

In Overijse hebben we maar liefst 111 verschillende nationaliteiten uit de 6 continenten.

Een van de prioriteiten van Groen Overijse is een gastvrije gemeente, ofwel een gemeente waarin iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of achtergrond, taal, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, zich welkom, thuis en goed in zijn vel voelt en waarin de diversiteit van de bevolking wordt erkend en gewaardeerd.

Dit bevordert niet alleen sociale cohesie, maar ook economische groei en culturele uitwisseling ten voordele van iedereen.

Om werk te maken van deze prioriteit “gastvrije gemeente” heeft Overijse samen met Tervuren ingetekend voor het Plan Samenleven. Met dit plan steunt de Vlaamse overheid de lokale besturen om samenleven in diversiteit te bevorderen.

Het plan bestaat uit 7 doelstellingen, met per doelstelling verschillende acties. Deze doelstellingen zijn:
1) Veiligheid en leefbaarheid
2) Nederlands
3) Competenties
4) Werk
5) Netwerk
6) Non-discriminatie
7) 1 gemeenschap

De tandem Overijse-Tervuren tekende in op 7 acties:
- Actie 5 (Nederlands): Volwassen anderstaligen nemen deel aan een oefenkans Nederlands
- Actie 9 (Werk): Begeleiding kansengroepen naar de arbeidsmarkt
- Actie 13 (Netwerk): Kwetsbare kinderen of jongeren in contact brengen met sport
- Actie 14 (Werk): Jongeren met een grotere afstand tot de bedrijfsmarkt in contact brengen met het bedrijfsleven
- Actie 15 (Netwerk): Brugfiguren maken de brug tussen kwetsbare kinderen of jongeren en onderwijs
- Actie 23 (1 gemeenschap): Kwetsbare kinderen of jongeren in contact brengen met het jeugdwerk
- Actie 24 (1 gemeenschap): Kwetsbare kinderen of jongeren in contact brengen met cultuur

In totaal wordt hiervoor een subsidiebedrag van 138.000 euro per gemeente toegekend. Naast deze financiële ondersteuning biedt de Vlaamse overheid ook inhoudelijke ondersteuning.

“Naast de 7 ingediende acties zijn er zeker nog acties die we kunnen ontplooien in Overijse”, aldus Myriam Vanderlinden – Groen schepen voor zorg, welzijn en sociaal beleid. Onder de noemer veiligheid en leefbaarheid is er de actie wijkverbeteringscontracten (de gemeente Denderleeuw is hiervan een mooi voorbeeld), onder de doelstelling ‘1 gemeenschap’ actie 22, pleinmakers aanbieden om zo de sociale cohesie in een wijk te bevorderen, en onder de doelstelling non-discriminatie actie 17, opleiden in omstaandersprincipe.

Wil je meer weten over de doelstellingen en acties van dit plan? Klik dan op www.vlaanderen.be/plan-samenleven!