Oproep: maak afgesloten trage wegen terug toegankelijk!

09 Mei 2015

Werkgroep 'Landelijk Terlanen' heeft recent een brief over trage wegen gestuurd naar de gemeente Overijse. Zij pleiten voor een heropening van trage wegen die afgesloten zijn, en voor een oplossing voor het slechte onderhoud van sommige wegen. Groen Overijse steunt deze vragen. Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om de toegang tot trage wegen te verbeteren. Het gaat hier om veldwegen, buurtwegen,... die enkel toegankelijk zijn voor zwakke weggebruikers. Deze 'trage' wegen vormen een handige verbinding voor voetgangers en fietsers. Ze kunnen gebruikt worden als kortere en veiligere route als mensen zich willen verplaatsen, bijvoorbeeld ook door kinderen op hun weg naar school.

  • Ook op toeristisch en recreatief gebied hebben de wegen een meerwaarde: wandelaars en fietsers kunnen zo genieten van de natuur in onze streek.
  • Ten slotte spelen de trage wegen ook een rol als ecologische verbinding. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is slecht, waardoor de natuurgebieden sterk versnipperd zijn. Deze groene trage wegen zijn een belangrijke verbinding tussen versnipperde natuurgebieden. Planten en dieren kunnen zich door deze wegen beter spreiden.

We pleiten er dan ook, net als de werkgroep, voor dat de gemeente bekijkt welke wegen er eigenlijk toegankelijk moeten zijn. Deze wegen moeten vervolgens opengesteld worden voor wandelaars en fietsers.

Kent u ook trage wegen die afgesloten zijn? Laat het ons weten via het contactformulier op deze website!

(foto: Trage Wegen vzw op flickr.com)