Ook in Overijse komt er een natuurbegraafplaats

24 Februari 2024

Ook in Overijse komt er een natuurbegraafplaats

“Steeds meer mensen willen natuurlijk begraven worden. In 2020 stelde Groen daarom voor ook in Overijse een natuurbegraafplaats in te richten.” – Peter Lombaert     

Steeds meer mensen willen natuurlijk begraven worden. Ze willen hun lichaam teruggeven aan de natuur en opgenomen worden in de natuurlijke kringloop waarbij het milieu zo min mogelijk belast wordt. Een natuurbegraafplaats is een mooie serene plek. De graven zijn niet voorzien van een grafsteen, ze gaan op in het landschap. Uiteraard mogen uitsluitend biologisch afbreekbare urnen gebruikt worden.

In ons land zijn er nog niet veel natuurbegraafplaatsen. Andere landen zoals Nederland, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten staan op het vlak van natuurlijk begraven al veel verder.

In 2020 stelde Groen voor om ook in Overijse een natuurbegraafplaats in te richten. We vonden al snel een goede locatie, achter de centrale begraafplaats Hagaard. De Bûûmplanters hebben daar eind januari meer dan 10.000 vierkante meter bos aangeplant. 

Het gaat om een bosrand (2.000 m2) met 900 planten (rode en gele kornoelje, lijsterbes, krentenboompjes, sleedoorn, hondsroos, kardinaalsmuts), een gemengd loofbos (5.400 m2) met meer dan 2000 planten (haagbeuk, eik, linde, fladderiep, ...) en een struiklaag (1.500m2) met schaduwtolerante struiken als hazelaar, lijsterbes en sporkehout. Het nieuwe bos sluit mooi aan bij de bossen van de IJsevallei en het Paardenwater.

De bomen zijn nu aangeplant, maar moeten even de tijd krijgen om zich te ‘nestelen’. Toch hopen we op relatief korte termijn het natuurlijk begraven mogelijk te maken.

In eerste instantie zal het gaan om een mogelijkheid tot het begraven van biologisch afbreekbare asurnen en uitstrooiingen in een natuurlijke omgeving zonder grafsteen of andere tekens. Perken voor natuurlijk begraven zijn bedoeld voor mensen die via hun ‘laatste rustplaats’ helemaal op willen gaan in de natuur. De natuur mag daarom zijn vrije gang gaan en de natuurlijkheid van de begraafplekken wordt maximaal gevrijwaard.

In Overijse zullen de voorwaarden voor natuurlijk begraven als volgt zijn:
• De keuze voor natuurlijk begraven is vastgelegd in de laatste wilsbeschikking van de overledene, of er is een akkoord van alle nabestaanden.
• Alleen assen mogen begraven of verstrooid worden.
• De as mag alleen begraven worden in een milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare urne.
• Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten, mogen er geen grafmonumenten worden geplaatst, ook geen kransen, bloempotten of vazen.
• De asverstrooiing of begraving van de urne mag enkel plaatsvinden op een officiële natuurbegraafplek.

“Ons streven is de inrichting van de natuurbegraafplaats tegen de zomer 2024 af te ronden.”, aldus Peter Lombaert, Groen schepen voor natuur & milieu. Tegen dan moet er ook een addendum toegevoegd worden aan het reglement begraafplaatsen Overijse. Dit dient door de gemeenteraad goedgekeurd te worden.