Mentaal welzijn en jongeren

06 April 2021

Dat jongeren het moeilijk hebben tijdens deze pandemie, is voor vele geen verrassing. Er werd al veel geschreven en gezegd hierover, maar hoe slecht het werkelijk gesteld is met vele jongeren hun mentaal welzijn blijft zorgwekkend. Om een beeld te krijgen op de situatie in Overijse heeft onze Jeugdraad tweemaal een enquête afgenomen bij middelbaar en hoger onderwijs studenten. In totaal hebben 582 jongeren hun meningen en gevoelens gedeeld. De reacties hierop waren aangrijpend. Er heerste veel onbegrip voor de manier waarop volwassenen, de overheid en scholen met de jongeren omgaan. Vele voelen zich aan hun lot overgelaten en menen dat zij en hun mentaal welzijn geen prioriteit zijn. “Er is meer aandacht voor het lot van de klerenwinkels dan voor ons”. De resultaten van de enquête bevestigen de algemene trend in België sinds de coronamaatregelen. Het geluksgevoel van de Belgen is al serieus gedaald sinds de maatregelen ingingen en ook 59% van de jongeren geven aan dat ze zich in de tweede lockdown slechter voelen. Dit komt voornamelijk door het te kort aan perspectief. Op de vraag “op een schaal van 1 tot 10, hoe voel je je momenteel?” haalden de 16-17 jarigen en studenten een scoren van 6 of minder, dit ligt dan ook lager dan het algemeen Belgisch gemiddelde. Al deze cijfers maken duidelijk dat alle beleidsmakers op elk niveau mentaal welzijn op hun radar moeten hebben. We zijn ons dus zeer bewust van deze problematiek en willen hier met Groen Overijse zeer graag aan werken. Om tot concrete acties te komen, deden we inspiratie op via het urgentieplan van Groen (https://www.groen.be/groen_wil_urgentieplan_mentaal_welzijn). Twee voorgestelde initiatieven waar we de aandacht op willen vestigen zijn stoepgesprekken en wandelbuddy’s. Dit zijn beide projecten die trachten jongeren in contact te brengen met professionals op een laagdrempelige manier. Een jongere samen laten wandelen met een hulpverlener, volledig coronaproof.  Stoepen zijn te vinden in heel de gemeente. Het zijn vaak ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Het Psycho-Therapeutisch Centrum heeft samen met het JAC het project ‘Lucht je Hart’ gelanceerd:  jongeren online toegang geven tot professionele hulp. ‘Lucht je hart’ is een initiatief dat er voor zorgt dat ze gratis een gesprek kunnen houden met een luisterend oor. Het is momenteel  nog zoeken naar de juiste ingangspoort. Het ontbreken van een jeugdopbouwwerker in deze laat zich voelen. Voor heel wat jongeren kan dit een vertrouwenspersoon zijn,  een eerste stap in een proces van hulpverlening. Ook scholen kunnen een rol spelen door het organiseren van ‘Eerste Hulp bij psychologische gezondheid’, net zoals ze nu les krijgen over EHBO. Dit maakt psychologische problemen bespreekbaarder en zo kan er sneller hulp ingeschakeld worden. Myriam Vanderlinden Schepen bevoegd voor welzijn, zorg en sociaal beleid