Groen Overijse maakt werk van buurtgerichte zorg, welzijn en armoedebestrijding

12 Oktober 2022

Groen Overijse maakt werk van buurtgerichte zorg, welzijn en armoedebestrijding

De nabijheid van dienstverlening, zorg en sociaal contact zijn belangrijk voor een kwalitatief leven.

Zorg

Groen Overijse werkt hard aan het realiseren van één van onze verkiezingsbelofte: het uitbouwen van buurtgerichte zorg.

De nabijheid van dienstverlening, zorg en sociaal contact zijn belangrijk voor een kwalitatief leven. En daar knelt net het schoentje. Zeker in kleinere gehuchten zijn tal van voorzieningen en diensten weggevallen. Wie wil er niet zo lang mogelijk thuis blijven wonen (bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking)? Na een ziekenhuisverblijf kunnen terugvallen op voldoende zorg in uw eigen buurt?

Om dit mogelijk te maken wil Groen in de gehuchten dorpspunten inrichten, waar buurtgerichte zorg een vaste stek krijgt. En dit kan veel omvatten:

  • De gemeentelijke diensten en zorgaanbieders hebben er een zitdag: er kunnen afspraken gemaakt worden, problemen besproken en vragen en ideeën gedeeld.
  • Voordrachten die mensen in staat stellen langer thuis te blijven wonen, bijv. over valpreventie, dementie, ...
  • Opstart van initiatieven zoals een boodschappendienst in het kader van burenhulp, zeker voor de oudere inwoners
  • Een hobbyclub, …
  • Sociaal restaurant

Ook voor kinderen en jongeren kunnen er initiatieven zijn

  • Huiswerkklasje
  • Repetitielokaal muziek voor jongeren

Momenteel zijn we op zoek naar een buurtwerker voor de concrete uitvoering van het project buurtgerichte zorg en bekijken we welke softwaretools hem/haar kunnen ondersteunen.

We werken aan randvoorwaarden voor buurtgerichte zorg, bijvoorbeeld door de mantelzorger in de kijker te zetten. Door extra communicatie krijgt de gemeente meer aanvragen voor de mantelzorgpremie, en er zijn ook meer initiatieven om de mantelzorger te ondersteunen (Overijsenaar mei 2022). Begin november gaat het sociaal restaurant in woonzorgcentrum Mariendal terug van start, 1 keer per week. De thuisdiensten worden nog eens voorgesteld in de Overijsenaar van november/december.

Groen Overijse zet zich in om de plannen voor buurtgerichte zorg te realiseren. Het verbetert de leefbaarheid voor jong en oud, door meer dienstverlening en sociale contacten in uw eigen buurt!

 

Welzijn

  • We hebben hen gehoord, de duizenden jongeren die om hulp riepen, tijdens en ook na Corona. Omdat jongeren nog altijd heel moeilijk de weg vinden naar professionele hulp, heeft Overijse – samen met Hoeilaart en het JAC – per 1 september 2021 een jeugdwelzijnswerker Zijn taak? Ongedwongen contacten leggen met jongeren, een vertrouwensband opbouwen en – als het moet – hen de weg wijzen naar de meest adequate ondersteuning. Recent werd haar opdracht verlengd en nog uitgebreid met de doelgroep hangjongeren, waardoor we kunnen blijven maken van het mentaal welzijn van jongeren.

 

  • Bij de uitrol van 1 gezin=1 plan in Vlaanderen is Overijse – samen met de andere gemeenten van de Druivenstreek – direct op de kar gesprongen. Het principe is eenvoudig: de noden van gezin in kaart brengen, een gezinsplan maken, een gezinscoach aanstellen. Die persoon wordt het ankerpunt voor het gezin, bewaart het overzicht en legt de contacten met alle actoren die actief zijn in de streek, van basisvoorzieningen (CAW, CLB, Huis v/h Kind) tot en met de meer gespecialiseerde hulpverlening. Om te voorkomen dat beginnende of niet-behandelde psychologische klachten escaleren, is er al binnen een maand na aanmelding een gesprek voorzien met een psycholoog.

 

De jeugdwelzijnswerker en 1 gezin=1 plan vinden hun oorsprong in het urgentieplan Mentaal Welzijn van Groen.

 

  • Groen Schepen Myriam Vanderlinden zet zich in voor een Welzijnshuis in Overijse. Hier kan de inwoner terecht op 1 plek voor al zijn vragen, ook in verband met zorg en welzijn.

 

Het onthaal van het Welzijnshuis zal laagdrempelig zijn, 1 onthaal voor alle diensten die er gehuisvest zijn. Doordat op het gelijkvloers van de Vuurmolen behalve welzijns- en zorgdiensten nog andere gemeentelijke diensten gehuisvest zijn, hoeven inwoners die bijv. beroep willen doen op de sociale dienst zich niet meer gestigmatiseerd te voelen.

Om te voorkomen dat mensen van kastje naar de muur gestuurd worden, hanteert het Welzijnshuis het principe van ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’. De Overijsenaar krijgt 1 gezamenlijke intake en hoeft maar één keer zijn verhaal te doen. Door de integratie op één locatie zijn de partners beter op de hoogte van elkaars werking, waardoor de burger beter doorverwezen en sneller geholpen wordt.

In het Welzijnshuis werken sociale professionals ‘outreachend’: ze leggen buiten de muren van hun organisatie contact met doelgroepen om hen te leiden naar de hulp-, zorg- en dienstverlening. Deze aanpak werkt drempelverlagend en gaat onderbescherming tegen.

 

De inhuldiging van het Welzijnshuis is voorzien in 2024!

 

Sociaal

Groen wil kwetsbare huurders naast een financiële ondersteuning om hun energiefacturen te kunnen betalen ook helpen om hun energiefactuur te drukken. Op ons initiatief van Groen kan de gemeente nu financieel tussenkomen voor kleine en snelle energiebesparende ingrepen (bijv. radiatorfolie, tochtstrippen, dikkere gordijnen). Daarnaast zal het OCMW in samenwerking met 3WPlus sociaal minderbedeelde huurders en eigenaars helpen om hun huizen en appartementen energiezuiniger te maken via grondige aanpassingen zoals dakisolatie, dubbele beglazing en zonnepanelen.

De beste en goedkoopste energie is degene die men niet verbruikt: goed voor het milieu en goed voor de portemonnee!