Gemeenteraad 20/5/14

27 Mei 2014

Ook op deze gemeenteraad werd weer duidelijk dat het schepencollege van Overijse veel te weinig communiceert met de bevolking. Ook overleg met betrokken partijen komt steeds te laat (of  nietEen

helemaal ). voorbeeld hiervan is de beslissing om het festival Yes2Day naar het park van Maleizen te verhuizen (dit kan niet meer door gaan in Kamp Kwadraat, omdat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dergelijke activiteiten niet toestaat op deze locatie). Deze beslissing kwam er al vóór de gemeente overleg met de inwoners organiseerde! Door de zaken zo aan te pakken geeft het schepencollege de indruk dat de mening van de inwoners er niet toe doet. Zij worden achteraf ingelicht, en hier blijft het dan bij.

Ook bij het besluit over buitenschoolse kinderopvang gebruikte het schepencollege deze tactiek. Er werd besloten om enkel nog kleuters van 2,5 tot 3 jaar op te vangen bij het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) en alle oudere kleuters naar het Speelplein te sturen. Momenteel kunnen kinderen tot 6 jaar naar het IBO, en zij kleuters van 3-4 jaar de grootste groep. De geborgenheid, zorg en structuur van het IBO is voor hen dan ook beter geschikt dan het Speelplein. Het college nam dit besluit zonder te luisteren naar de mening van het Lokaal Overleg Kinderopvang?, waar ouders en mensen uit de kinderopvang in zitten. Groen Overijse verzet zich tegen deze manier van besturen, en stemde dan ook tegen dit besluit op de gemeenteraad.