Onze folder najaar 2021

10 November 2021

Onze folder najaar 2021

"Droogte en overstromingen:We wassen onze handen niet in onschuld, wel in water.”

Lees de volledige folder hier.

Water bron van alle leven, helaas vervuild 

 

Water: het lijkt een onuitputteliike grondstof die gratis it de lucht valt. In Overijse weten we wel beter. In 2020 kwam er gen druppeL meer uit de kraan. Vlaanderen heeft een waterprobleem: het is kurkdroog. De waterstress in ons land is erger dan in Marokko of Spanje! Nochtans valt er op elke vierkante meter ongeveer 925 liter water per jaar. Maar we hebben zoveel oppervlakte
verhard dat veel van dat regenwater te snel naar zee stroomt. Of, bij hevige regen val, meteen voor overstromingen zorgt. De oplossing is simpel, maar niet goedkoop. Het regenwater is goud waard ; dat moeten we minder snel afvoeren, het bijhouden waar het valt, en het tijd en ruimte geven om te infiltreren.

Weg van water, een grappige lezing 

 

In het centrum leggen we gescheiden rioleringen aan. Het afvalwater gaat naar het zuiveringsstation, het regenwater voeren we af naar de ijse. Die ljse halen we opnieuw boven de grond waar het kan, en buiten het centrum laten we de rivier opnieuw meanderen door de vallei. Zo kabbelt het water trager en krijgen we meer natte natuur. Ook in de woonwiiken gaan we de komende jaren aan de
slag: brede woonstraten worden deels onthard. Er komen grachten en poelen waar het water kan infiltreren in de grond,. En wie weet steek jij een regenwaterput in je tuin...


Overijse maakt er werk van

 

Op woensdag 8 december om 20 uur komt waterspecialist Toon Verlinden zijn watershow voorstellen in De Bosuil. Druppelsgewijs zal duidelijk worden dat water nog belangrijker is dan je al dacht! Je vindt een voorproefje op wegvanwater.be.