Fietsplan Overijse - Een veilig alternatief voor de actieve weggebruiker

23 Februari 2021

Fietsplan Overijse - Een veilig alternatief voor de actieve weggebruiker

Overijse prijkt elke dag opnieuw in het file-overzicht. Onze straten ruiken naar sluipverkeer. En toch fietsen we niet. Bijna 70% van onze woon-werk/school-verplaatsingen doen we met de auto. Slechts 3% doen we al fietsend. (gemiddelde in Vlaanderen 16%) Zelfs voor de korte afstanden gebruiken we vooral de auto. Ook om snel een brood te halen, of om naar de sportclub te rijden. Nochtans is het gezonder, duurzamer en plezanter om met de fiets naar de winkel, het werk of de school te rijden. Er is een mentaliteitswijziging nodig. Maar ook, en in de eerste plaats, een degelijke fietsinfrastructuur. Meer en goede infrastructuur leidt tot meer fietsgebruik. Dat is al op vele plaatsen bewezen. En dus investeert Overijse de komende jaren in veilige en aangename fietsvoorzieningen. Meer dan 7 miljoen euro. We beseffen dat we de burger eerst een volwaardig en veilig netwerk moeten aanbieden, dan pas zullen jij en ik massaal overstappen op de fiets. Autoluwe dorpscentra waar nog maar 30km/u kan gereden worden. We creëren poorteffecten zodat je voelt dat je een dorpskern binnenrijdt. Een aantal schoolomgevingen worden heringericht We leggen hopin-punten aan Een goed uitgebouwd fietsnetwerk: alle dorpskernen worden veilig met elkaar verbonden, en met de buurgemeenten uiteraard. Er komen zowel functionele als recreatieve routes Het fietsnetwerk zal uit fietspaden en fietsstraten bestaan Een fietssnelweg van Jezus-Eik naar Maleizen (en later van Brussel tot Waver) Tientallen overdekte fietsenstallingen Bedoeling is tegen 2025 minsten 10% meer fietsers te tellen in Overijse.

 

Maleizen

 

Zone 30 in dorpscentrum

Poorteffect op de Poelweg, Blauwendries en Schoolstraat

Fietssnelweg naar Jezus-Eik

Fietsverbindingen met Centrum, Tombeek en Terhulpen

 1. Verbinding tussen Hoeilaartsesteenweg en Station Terhulpen langs Langeweg: Langeweg wordt een fietsstraat
 2. Verbinding Hoeilaartsesteenweg- via Breerijke en Bredestraat via Tempo Hagaard naar Zuidflank en centrum
 3. Verbinding Terhulpsesteenweg- meer van Overijse
 4. Verbinding tussen fietssnelweg en Terhulpen: fietspad langs de N253

Fietsplan_Maleizen.png

 

Jezus-Eik

 

Horecaplein Zone 30

Fietsverbindingen met Centrum Maleizen, en Eizer, en met de buurgemeenten

 1. Verbinding Jezus-Eik met centrum : Fietsstraat in Witherendreef wordt heraangelegd. Ook de Schransdreef (deel) , de Kastanjedreef , Hendrik Consciencestraat, Korenarenstraat en Taymansstraat worden geheel of gedeeltelijk fietsstraat. Op de Clement Vanophemstraat komt een veilige oversteek.
 2. Verbinding kerk- Hoeilaart: Een fiets-en voetgangersbrug naar de Welriekende dreef en de Vuurgatstraat, een nieuw fietspad op de Vuurgatstraat
 3. Verbinding Reebokweg- Esdoornlaan- Vuurgatstraat, met verkeerslichten op de N4)
 4. Verbinding naar Fr Verbeekstraat en Maleizen via Vlierbeekberg : in 2021 met witte verf een fietspad op de Vlierbeekberg, tegen 2025 wordt op dat traject de fietssnelweg aangelegd

Fietsplan_Jezus-Eik.png

 

Eizer

 

Centrum Zone 30

Fietsverbindingen met Jezus-Eik, Centrum, Terlanen en buurgemeenten

 1. Verbinding met Jezus-Eik: via fietspad Duisburgsesteenweg en Generaalbosweg zo naar de fietsstraten
 2. Verbinding met Terlanen : Lindaal-Ballingsstraat, Hellekouterweg, Kouterstraat, Stockemstraat, Grotstraat, Bolleweg: afwisselend fietsstraten, betonstroken en fietspaden
 3. Verbinding met centrum : via Duisburgsesteenweg en P.I. Taymansstraat (verkeerslichten)

Fietsplan_Eizer.png

 

Centrum Overijse

 

Zone 30

Fietsverbindingen met alle gehuchten en buurgemeenten

 1. Verbinding Dreef-watermolen : Fietspad in JB Dekeyser en op Begijnhofplein
 2. Verbinding Leegheid-Nijvelsebaan via Hertstraat
 3. Verbinding N253 – Ballingstraat via Hellekouter, met veilige oversteek Dreef
 4. Verbinding centrum – C. Vanophemstraat via Taymansstraat-Korenarenstraat en Consciencestraat naar Generaal Bosweg
 5. Verbinding Dreef met Cl.Vanophemstraat: via Ijskelderlaan en Taymansstraat (lichten kruispunt Vanophemstraat)
 6. Verbinding Eeuwfeestplein via Heuvelstraat en Schavei naar Beiershof-site
 7. Verbinding Fr Verbeekstraat langs Terspautlosweg en door Terspaut-groengebied naar kruispunt Hollandstraat met St-Annastraat

Fietsplan_Overijse_centrum.png

 

Tombeek  en Terlanen

 

Voor beide gehuchten gebeurt een verkeersstudie met burgerparticipatie. Deze studie zal hoogstwaarschijnlijk bijkomende routes opleveren. (Bergstraat, Rameistraat, Abstraat, Leuvensestraat, Molenstraat, …)

Fietsplan_Tombeek.png

Fietsplan_Terlanen.png