Spring mee voor springlevend water - 14 juli Big Jump in het meer van Overijse

16 Juni 2024

Spring mee voor springlevend water -  14 juli Big Jump in het meer van Overijse

“Water speelt een essentiële rol als het gaat over onze gezondheid, ons welzijn, de biodiversiteit … Niemand kan leven zonder water. Proper water is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van mens en dier, maar ook voor het behoud van onze planeet. Er zijn dus echt 1001 redenen om op 14 juli mee te komen springen voor springlevend water.” - Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet

Zondag 14 juli om klokslag 15 uur nodigen Big Jump Druivenstreek, Masereelfonds en de vzw GoodPlanet Belgium je uit om in het meer van Overijse te komen springen. Net als duizenden burgers in de rest van België én over heel Europa, vragen we aandacht voor de waterkwaliteit in lokale waterlopen. Of we dat nu doen omdat proper water belangrijk is voor onze gezondheid, voor de biodiversiteit of voor ons welzijn. Er zijn 1001 redenen om mee te springen. Wat is die van jou?

Slechte waterkwaliteit Vlaamse waterlopen

Proper water is van levensbelang voor natuur, mens en dier, maar de uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit blijven groot. Ons grond- en oppervlaktewater is sterk vervuild en vaak van slechte kwaliteit. Metingen in 2023 wezen uit dat slechts 1 van de 195 Vlaamse waterlopen in goede staat is, wat wil zeggen dat aan de verschillende voorwaarden van de Kaderrichtlijn Water wordt voldaan. Een bedroevend cijfer dus. In Wallonië verbetert de toestand van het oppervlaktewater langzaam maar zeker. In 2008 was daar 36% in goede of zeer goede ecologische toestand in 2008, tien jaar later was dit gestegen tot 44%.

Europese Kaderrichtlijn Water

Op 23 oktober 2000 werd de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) door het Europese Parlement aangenomen. Deze Europese waterwet moest ervoor zorgen dat onze rivieren, stromen en andere wateroppervlaktes tegen 2015 een goede ecologische toestand bereikten. Er is verbetering merkbaar sinds 2000, maar de doelstelling is nog niet bereikt. De meeste Europese lidstaten moesten hun vertraging verantwoorden en kregen uitstel tot uiterlijk 2027. Landbouw, industrie, overheden en huishoudens moeten dus extra inspanningen leveren, opdat alle rivieren opnieuw gezond worden. De Big Jump brengt dit onderwerp sinds 2005 jaarlijks onder de aandacht en herinnert iedereen aan de nakende deadline en het belang van proper natuurlijk water.

Big Jump

De Big Jump is een jaarlijkse, internationale actie die in 2002 werd opgezet door het European Rivers Network (ERN). De actie wordt in België gecoördineerd door GoodPlanet Belgium en op verschillende locaties georganiseerd door o.a. natuur-, milieu- en andere organisaties (waaronder Big Jump druivenstreek] en lokale overheden.

De Big Jump helpt om het bewustzijn rond dit belangrijke thema - proper natuurlijk water - te vergroten. In 2023 sprongen in België bijna 1.900 mensen op maar liefst 28 locaties in het water. Heel wat moedige en toegewijde zielen dus, want op dat moment passeerde er een storm over ons land. Dit jaar hopen we op een editie met nóg meer springers – en als het kan een straaltje zon.

GoodPlanet Belgium

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Zo vind je op www.goodplanet.be bijvoorbeeld tips wat je zelf kan doen voor proper water.

Kom jij mee springen op 14 juli om te laten zien dat jij springlevend water en meer openbare zwemplekken ook belangrijk vindt? Schrijf je vandaag nog in en nodig al je vrienden en familie ook meteen uit!